1

Velg hvilket prosjekt du vil støtte

2

Gjør din innsamling personlig

3

Publiser din innsamling

Detaljer om innsamlingsaksjon

Vektlegg din personlige innsamlingshistorie og prøv å svar på de følgende spørsmålene: Hva samler du inn penger til? Hvorfor er det viktig for deg? Hva vil pengene bli brukt til?

Innstillinger
DKK

Legg til et mål for å holde oversikt over fremgangen. Start lavt og øk heller beløpet senere.

En eksplisitt sluttdato kan gi en følelse av at det haster og føre til raskere handling.

Terms & Conditions

Spørsmål