Lag

Plats Lagnamn Medlemmar Gåvor Insamlat Belopp
1 Tour de Taxa Explore Team Capitale 21 266 95 424 kr.
2 Explore Team Cöte Nord 13 190 60 805 kr.
3 Team Vest og Sydsjælland 9 82 33 850 kr.
4 Team Syd/Sønderjylland og Fyn 7 102 28 276 kr.
5 Explore Team Classique 8 82 19 950 kr.
6 Tour de Taxa Ekspeditionen - Aarhus - Nice 2 21 5 450 kr.
7 Team Himmerland 0 0 0 kr.